Kas ta VšĮ ?

Faktų rinkinys

4/28/20241 min skaitymo

Kuo labiau einam į visuomenę plačiaja prasme, tuo labiau patiriame įžeidinėjimų, jei juos taip būtų galima pavadinti: esam nuolat prisikiriami biudžetinei VšĮ Būk su manimi ir Dirbinyčia, yra viešosios įstaigos nevyriausybinės organizacijos, kurios iš biudžeto finansavimą gauna tik tam tikriems nedideliems ir trumpalaikiams projektams. Visas kitas išgyvenimas priklauso nuo jų pačių.

Taigi, kas yra VšĮ? - Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga gali turėti kelis dalininkus arba gali turėti vieną savininką.

Privalumai, kurie leidžia nevyriausybinėms organizacijoms išgyventi: VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą, kuri nurodyta organizacijos įstatuose; ir gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų veikloms vykdyti.